Nieuws
21857
blog,stockholm-core-1.0.8,select-theme-ver-5.1.4,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
Title Image

Nieuws

Vacature junior projectleider

Word jij onze nieuwe collega?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega. Iemand die zelfstandig en proactief bij en met ons aan de slag gaat, met een vrij breed pakket aan werkzaamheden. Wij willen graag een collega die:

  • senior projectmanagers kan ontlasten met (de organisatie van) monitoringen, het analyseren van verontreinigingssituaties en het in beeld brengen van de eigendomshistorie van terreinen;
  • monitoringsdata en andere projectdata voor ons beheert;
  • locatie inspecties uitvoert;
  • zelfstandig projecten uitvoert en
  • ons extra kennis brengt voor wat betreft databeheer en geohydrologie.

Dit vragen we

Onze ideale collega heeft een aantal jaren ervaring op het vlak van bodemsanering in combinatie met databeheer en geohydrologie. Dat is natuurlijk best veel gevraagd als je nog aan het begin van je carrière staat. Als je alleen ervaring hebt met bodemsanering, aarzel dan niet om te reageren. Zolang je maar duidelijke affiniteit hebt met databeheer en geohydrologie. Omdat je op dit gebied de kennisdrager wordt binnen Bodembeheer Nederland, is het belangrijk dat je zelfstandig kunt en durft te opereren en dat je makkelijk intern en extern een klankbord zoekt. Natuurlijk faciliteren we daarbij!

De plek in onze (kleine) organisatie vraagt daarnaast vooral om initiatief, enthousiasme en zelfstandigheid.

Voor ons is de klik net zo belangrijk als je CV. We kijken zeker niet alleen naar je opleiding en ervaring: je affiniteit met en interesse in onze werkzaamheden en vooral je persoonlijke vaardigheden tellen zwaar. Als je de wil en ambitie hebt om door te groeien, geven wij je graag die ruimte!

Dit bieden we

Wij bestaan nog niet zo lang, we zijn (nog) niet zo groot, maar draaien wel een redelijk aantal projecten. Je kan ons best een typische organisatie vinden: tussen markt en overheid in. Voor ons maakt dat het werk juist zo leuk. We hebben een focus op bodemsanering, maar denken na over hoe we ons kunnen verbreden. Als jij voor een uur of 30-40 per week met ons wil meewerken, -denken en -groeien, maken we graag kennis met je!

Herken jij jezelf in de geschetste eigenschappen, lijken de werkzaamheden je wat? Dan ontvangen we graag je CV en een korte motivatiebrief. Je kunt deze richten aan Henri Schouten: schouten@bodembeheernederland.nl. Natuurlijk kun je ook eerst bellen: 06 55 804 844.

Expertise Loket Afbouw en afkoop van Nazorg (ELAN)

Stichting Bodembeheer Nederland en Bodemzorg zijn gezamenlijk het landelijke ExpertiseLoket Afbouw en afkoop Nazorg (ELAN) gestart. Via dit loket ondersteunen zij eigenaren van IBC-locaties bij de afbouw van nazorg. ELAN biedt een unieke dienst door al in het voortraject vrijblijvend en uitgebreid mee te denken over de mogelijkheden voor IBC-locaties.

Herontwikkeling, subsidie of afbouw van de nazorg

ELAN kan al in een vroeg stadium de bestaande aanpak van een IBC-locatie tegen het licht houden en meedenken over de mogelijkheden voor herontwikkeling, subsidies of afbouw van de nazorg. Zo wordt bepaald of de nazorg kan worden geoptimaliseerd of afgebouwd, waarmee de intensieve nazorgkosten en risico’s voor volgende generaties worden beperkt. Ook kan ELAN de (herziene) nazorg geheel overnemen, door deze af te kopen.

Vrijblijvend advies

Vincent Breij, werkzaam voor ELAN, licht toe: “Overheden hebben met elkaar afgesproken de nazorg zo veel mogelijk te beëindigen, of in elk geval te verminderen. Dit is vastgelegd in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. We ervaren dat afbouw in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is. Redenen hiervoor zijn onder andere onzekerheid over de haalbaarheid van een alternatieve aanpak, of het gebrek aan urgentie om iets te veranderen. Ook kan een grotere investering die op korte termijn nodig is, belemmerend werken. ELAN adviseert overheden en bedrijven met IBC-locaties vrijblijvend over de mogelijkheden voor optimalisatie en afbouw van nazorg, maar ook over financiering, subsidie, afkoop en herontwikkeling. We komen hier graag over praten en kunnen vergaand meedenken en oplossingen bieden.”

Achtergrond

Op IBC-locaties zijn bodemverontreinigingen in het verleden ingepakt om “eeuwigdurend” te isoleren (I), beheersen (B) en controleren (C). Het eeuwigdurende van deze maatregel, leidt echter vaak tot hoge, steeds terugkerende kosten. Dit terwijl het tegenwoordig niet altijd meer nodig is om risico’s tegen te gaan met eeuwigdurende maatregelen. Dankzij toegenomen kennis over bodemverontreiniging, nieuwe saneringstechnieken én door breder naar oplossingen en mogelijkheden te kijken, kan nazorg in veel gevallen worden afgebouwd.

Contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek met ELAN? Neem dan contact op met Vincent Breij via breij@bodembeheernederland.nl of 06 11 340 142.

 

S/park Deventer van de grond – zonder zorgen om bodemverontreiniging

In Deventer verrijst een nieuw innovatiecentrum: S/park. Akzo Nobel Chemicals B.V. (tegenwoordig Nouryon), de gemeente Deventer, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel hebben een overeenkomst getekend om samen deze ‘broedplaats voor open innovatie in de meest veeleisende chemie en technologie’ te ontwikkelen.

S/park biedt laagdrempelige toegang tot unieke kennis en faciliteiten die voor veel start-ups, bedrijven, studenten en onderzoekers normaliter niet toegankelijk zijn. Het acht hectare tellende terrein is gevestigd op een deel van de Nouryon locatie in Deventer, aan de A1.

Verkoop (verontreinigde) grond

Een van de vereisten voor het ontwikkelen van deze unieke locatie was de verkoop van de grond door Nouryon aan de gemeente Deventer. Gezien de chemische industrie die hier al sinds 1838 gevestigd was, was deze grond verontreinigd. Nouryon nam contact op met Bodembeheer Nederland, om te onderzoeken of het mogelijk was om de saneringsverplichting en daarmee verbonden activiteiten aan een competente en gespecialiseerde partner over te dragen en daarmee de verkoop van het terrein aantrekkelijk te maken.

Beheersmaatregel Bodembeheer Nederland

Na gesprekken tussen de verschillende betrokkenen, locatiebezoeken en studies op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken zijn Nouryon, gemeente Deventer, Provincie Overijssel en Bodembeheer Nederland tot een overeenstemming gekomen. In het kort houdt deze in dat Nouryon de saneringsverplichting heeft overgedragen aan Bodembeheer Nederland. Op de locatie is al een aantal jaren een grondwateronttrekking (beheersmaatregel) gaande. Bodembeheer Nederland zal de komende maanden het bestaande saneringsplan actualiseren. Een van de maatregelen betreft het (deels) verwijderen van aanwezige verontreinigingsbronnen. De restverontreinigingen zullen worden gemonitord.

Doordat de saneringsverplichting is overgedragen is de grond aantrekkelijk geworden voor de verkoop. De gemeente Deventer heeft het perceel inmiddels gekocht. Het plan van de gemeente is de grond na de eerste opstartjaren weer te verkopen. De verantwoordelijkheid voor de verontreiniging blijft ook dan bij Bodembeheer Nederland liggen.

Nouryon en de overige betrokken partijen kunnen zich nu volledig richten op de verdere ontwikkeling van de unieke locatie. S/park belooft dé place-to-go in Europa te worden voor de industrie, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten op het gebied van hoog reactieve chemie en technologie.

Meer over S/park vind je op www.sparkdeventer.nl

Subat onderdeel van Bodembeheer Nederland

Stichting Subat is per 17 oktober 2018 ondergebracht bij Stichting Bodembeheer Nederland. Deze stichting is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen – financieel en operationeel. De taken van verschillende organisaties worden in Bodembeheer Nederland gebundeld. Zo is in 2016 Nazorg Bodem overgenomen, en is de stichting in april 2017 met Bodemcentrum gefuseerd. Ook Subat maakt nu onderdeel uit van Bodembeheer Nederland.

Bodembeheer Nederland is een gezamenlijk initiatief van Bodemcentrum, Bosatex, Nazorg Bodem en SBNS, in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bodembeheer Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, heeft niet tot doel commerciële activiteiten te ontplooien en opereert op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven.

Voor oud-deelnemers aan de Subat-regeling verandert er weinig. Zij kunnen zich voortaan met hun vragen richten tot Bodembeheer Nederland. Er worden geen nieuwe saneringsprojecten meer aangenomen; de regeling is officieel beëindigd. Eventuele nazorg valt onder verantwoordelijkheid van Bodembeheer Nederland.

 

Fusie Bodembeheer Nederland en Bodemcentrum

Bodemcentrum is op 31 maart 2017 gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland. Deze stichting is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen – financieel en operationeel. De taken van verschillende organisaties worden in Bodembeheer Nederland gebundeld. Zo is in 2016 Nazorg Bodem overgenomen, en is de stichting nu met Bodemcentrum gefuseerd.

Bodembeheer Nederland is een gezamenlijk initiatief van Bodemcentrum, Bosatex, Nazorg Bodem en SBNS, in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bodembeheer Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, heeft niet tot doel commerciële activiteiten te ontplooien en opereert op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven.